1. Ana Sayfa
 2. Kvkk Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni
CLUB KASTALIA

CLUB KASTALIA HOLIDAY VILLAGE

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’) ve ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve ilgili mevzuata uygun olarak otelimiz (CLUB KASTALIA HOLIDAY VILLAGE) veya yetkili veri işleyenlerimiz (yetkili tur operatörleri veya acentelerimiz, hosting, e-posta, bulut hizmetleri tedarikçilerimiz vb.) tarafından işlenebilecektir.

İlgili mevzuatın öngördüğü istisnalar hariç olmak üzere; otelimiz nezdinde bulunan kişisel verileriniz açık rızanız bulunmadan, amaç dışında işlenmeyecek olup, bu kapsamda saklanan, kaydedilen, işlenen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli teknik ve idari önlemler otelimiz tarafından alınmaktadır.

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, aşağıdaki amaçlar ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda otelimizin akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacı ile işlenir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

Otelimiz tarafından sağlanan herhangi bir ürün veya hizmetten yararlanmanız veya başvurmanız halinde, otelimiz ile ilişkili haber bültenlerine, bildirimlere ve diğer hizmetlerden yararlanmak istediğinizde, otelimiz ile iletişime geçmeniz halinde, anketlere katılmanız durumunda ve internet sitelerimizi ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde, otelimiz, ofislerimiz veya lojmanlarımızı ziyaret etmeniz veya fiilen bu mekanlarda bulunmanız halinde, iş başvurusunda bulunmanız, otelimizde görevli olarak çalışmanız veya staj başlatmanız durumunda, tedarikçimiz, iş ortağımız veya çalışanı olmanız durumunda kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Yukarıda sayılanlara ek olarak; otelimiz tarafından verilen hizmete ilişkin olarak sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, satış kanalları, çağrı merkezi, internet sitesi, mobil uygulamalar ve bununla sınırlı olmamak üzere tüm elektronik ve dijital ortamlardaki uygulamaları ve benzeri kanallar aracılığıyla veri işleme amacı geçerli olduğu sürece, aşağıda yer alan hususlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, kişisel verileriniz ilgili mevzuata uygun olmak kaydı ile işlenebilecektir.

Otelimizde konaklamanız durumunda;

Adınız soyadınız, doğum tarihiniz, uyruğunuz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, ikametgâh adresiniz, engellilik durumunuz, alerjen bilgileriniz, beraberinizdeki kişilerle yakınlık dereceniz, konaklama geçmişiniz, belirli hizmetleri kullanım alışkanlığınız ve bu kapsamda sağladığınız bilgiler ve bunun gibi kullanım detaylarınızı içeren kişisel verileriniz ile Kimlik veya pasaport bilgileriniz.

*** Kimlik veya pasaport bilgileriniz 1774 sayılı KİMLİK BİLGİLENDİRME KANUNUNDA açıkça belirtilen yükümlülüklerimiz nedeni ile işlenir. Giriş işlemlerinizin hızlandırılması amacıyla, açık rızanızın bulunması şartı ile kimlik veya pasaport suretiniz kimlik okur, belge tarayıcı gibi elektronik ortamlarda işlenebilmektedir.

İnternet hizmetimizden faydalandığınızda;

İnternet trafik bilgileriniz, eriştiğiniz web sayfaları, erişim tarihi ve saati, cihazınıza ait ağ kartı adresi (Media Access Control) ile lokal ip adresiniz.

Ürün veya hizmet talebinde bulunmanız durumunda;

Adınız soyadınız, doğum tarihiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz.

Tur operatörü veya acente aracılığı ile rezervasyon yaptırmanız durumunda;

Rezervasyonu gerçekleştiren tur operatörü veya acenteniz tarafından aktarılan; adınız soyadınız, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, iletişim bilgileriniz, uçuş ve transfer bilgileriniz.

Otelimiz, ofislerimiz ve lojmanlarımızı ziyaret etmeniz veya fiili olarak bulunmanız durumunda;

Adınız soyadınız, güvenlik gereği temin edilen görüntü kayıtlarınız, Bulaşıcı hastalık, virüs salgını vb. olduğu dönemler de (anlık vücut sıcaklığınız, test sonuçlarınız vb.) gibi sağlık bilgileriniz. Otopark kullanımınız durumunda araç plakanız.

İş başvurusunda bulunmanız durumunda;

Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, vesikalık fotoğrafınız, T.C kimlik numaranız, uyruğunuz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, özgeçmiş bilgileriniz, öğrenim bilgileriniz, iş tecrübeniz, yabancı dil bilginiz, sürücü belgenizin sınıfı, referanslarınız, sağlık durumunuz, ceza ve mahkûmiyet bilgileriniz vb. gibi iş başvurma formu aracılığı, referanslarınız ve çeşitli insan kaynakları firmalarından temin edilen kişisel verileriniz.

Tedarikçimiz veya çalışanı olmanız durumunda;

Adınız soyadınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz, gerektiğinde vekaletname, yetki, ustalık vb. belgeleriniz ve bu belgelerle temin edilen kişisel verileriniz, işlem bilgileriniz.

Faturalandırma işlemlerinin tarafınıza (ilgili kişiye) gerçekleştirilmesi durumunda;

Adınız soyadınız, T.C. kimlik numaranız, ikametgâh adresiniz, e-posta adresiniz.

Ödeme, iade, borç/alacak takibi vb. işlemler söz konusu olduğunda;

Adınız soyadınız, T.C. kimlik numaranız, telefon numaranız, ikametgâh adresiniz, e-posta adresiniz, banka hesap bilgileriniz vb. Online (Mail order) ödeme yöntemi tercih edildiğinde kredi kartı bilgileriniz.

Staj başlatmanız durumunda;

Adınız, soyadınız, kimlik suretiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, ikametgâh adresiniz, banka hesap bilgileriniz, sağlık raporunuz, transkript, velinize ilişkin kişisel veriler.

Çalışanımız olmanız durumunda;

İş başvurunuz sürecinde temin edilen kişisel verileriniz, T.C. kimlik numaranız, kimlik suretiniz, diploma, sertifika, ustalık vb. belgeleriniz ve bu belgeler aracılığıyla temin edilen kişisel verileriniz, özlük bilgileriniz, Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, sabıka kaydınız, boşanma icra vb. gibi mahkeme kararlarınız, acil durumlarda haber verilecek kişilere ilişkin iletişim bilgileri, banka hesap bilgileriniz, akciğer grafisi ve sağlık raporlarınız, veri erişim ve işlem kayıtları, işletmeye ait internet hatlarını kullanım detaylarınız, eriştiğiniz web sayfaları, vb. gibi elektronik veriler, işletme mekanlarına giriş çıkış verileriniz, taşıt kullanım detaylarınız ile taşıt lokasyon bilgileri, kurumsal e-posta yazışmalarınız, kurumsal hatlar ile gerçekleştirdiğiniz görüşmelere ilişkin ses kayıtları, tercihiniz ve açık rızanız olması kaydı ile kritik mekanlara giriş, elektronik oturum açma vb. işlemler için parmak izi, yüz tanıma vb. gibi biyometrik verileriniz ile güvenlik gereği temin edilen güvenlik kamerası görüntüleri.

Veli ve vasi olmanız durumunda;

Adınız soyadınız, telefon no, e-posta adresi, ikametgâh adresi ve benzeri iletişim bilgileriniz. Yetki alanınız ve yetki alanınızın ispati niteliğindeki belgeler (vekaletname, imza sirküleri, kimlik sureti vb.) ile bu belgeler ile temin edilen kişisel verileriniz.

Referans olmanız durumunda;

Adınız soyadınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve göreviniz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz aşağıda sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, otelimiz tarafından sağlanan hizmetlerin sunulması, operasyonların yönetilmesi, hizmetlerin analizi, kampanya, strateji belirleme gibi pazarlama/satış faaliyetleri, otelimizin iletişimi, müşteri hizmetleri ve müşteri memnuniyeti, sunulan hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, raporlama ve analiz, alacak yönetimi, ve benzeri amaçlarla işlenebilecek olup otelimize ait sistemlerde hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda tutulabilecektir.

 • Otelimiz ve/veya iş ortağı tarafından sunulan hizmetten yararlanmanız veya başvurmanız halinde söz konusu işlemi gerçekleştirmek ve süreç hakkında bilgi verebilme,
 • Sözleşme ve/veya mevzuat kapsamında gerekli bilgilendirmeleri sağlayabilme, kutlama, temenni, teşekkür, anket gibi bildirimleri sağlayabilme,
 • Otelimiz ve/veya iş ortakları tarafından sağlanan yeni hizmetlerden haberdar edebilme, genel ve özel kampanyalardan, indirimlerden, promosyonlar vb.’ den haberdar edebilme,
 • Tarafınıza en iyi ve en uygun hizmeti sağlayabilme,
 • Hizmet sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
Toplantı, kokteyli online görüşme vb. organizasyonların sağlanabilmesi,
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme,
 • Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmesi,
 • İlgili kanallardan elde edilen ve tarafınıza ait diğer verilerle eşleştirme yoluyla kimliğin tespit edilebilmesi, verilerin elde edilme amacı doğrultusunda kullanılabilmesi,
 • Otelimiz tarafından sunulan hizmetler için gerekli teknik, idari gibi tüm tedbirleri alma,
 • Sistemlerimizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla hizmetlerimizi kullanımınızı analiz etme,
 • Otelimiz tarafından sunulan hizmetleri geliştirme amacıyla analiz yapma,
 • Faturalandırma yapma, hizmet alımına ilişkin ödeme işlemleri,
 • Her türlü soru ve şikayetinize cevap verebilme,
 • Otelimiz tarafından sağlanan hizmetlerin kullanımında akdi ve/veya sözleşme yükümlülüklerinin ihlalini tespit etme veya önleme,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken hizmet bilgilerini muhafaza etme,
 • İş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili sözleşme ve/veya kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirme,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,
 • Müşteri hizmetlerinin sağlanması ve yürütülmesi,
 • Otelimiz ile iş görüşmesi ilişkisinde bulunan kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde iş önerisi götürülebilmesi vb. gibi amaçlarla,
 • Kimlik bilgilerinizi ve otelimiz nezdindeki bilgilerinizi doğrulama,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yönetilmesi.
 • Sağlık koşullarının iyileştirilmesi, salgın risklerinin minimize edilmesi,
 • Meşru menfaatimiz.

HUKUKİ SEBEPLER;

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilmiş kanunlara ilişkin, bunlarla sınırlı kalmaksızın, kanunlarda açıkça ön görülmesi durumunda, kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla işlenebilecektir.

 • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
 • 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 • 4857 sayılı İş Kanunu
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, KVKK ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlar ile hukuki sebepler kapsamında aşağıda sayılan ancak bunlarla sınırlı olmaksızın diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

 • Otelimiz topluluk şirketleri,
 • Otelimizin nam ve/veya hesabına hareket eden kişiler,
 • Yararlandığınız ürün ve/veya hizmetin ifası amacıyla ilişkili olarak iş ortaklıkları,
 • Otelimizin taşeronları, çözüm ortakları, tedarikçileri ve hizmet sağlayıcıları,
 • Alacak takibine ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlar,
 • Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz,
 • Denetim firmaları, hukuk büroları gibi danışmanlık hizmeti alınan üçüncü kişiler,
 • Otelimiz düzenleyici ve denetleyici kurumları, resmi ve idari merciler, kolluk örgütleri

YURT DIŞINA AKTARIM

Kişisel verileriniz, yurt dışı veri işleyenler (e-posta, bulut hizmeti tedarikçileri vb.), ve iş ortaklarımıza (Tur operatörünüz, acenteniz vb.) işlenme amaçları doğrultusunda ve Kişisel verilerin korunması kanunu 4. maddesindeki öngörülen ilkeler kapsamında aktarılabilmektedir.

KANUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ İSTİSNALAR

İlgili mevzuat uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; kanunlarda açıkça öngörülmesi; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, tarafınızca alenileştirilmiş olması, tarafınıza herhangi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara göre açık rızanız olmadan kişisel verileriniz işlenebilecektir. Kanunda sayılan diğer istisnalar saklıdır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

İlgili mevzuat uyarınca aşağıda yer alan haklara sahip olup bu hususta her zaman otelimize başvurabilirsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Club Castalia Holiday Village

Ali Kuyumcu ve Oğulları Kuy. Tur. Tic. Ve San. A.Ş.

Telefon: +90 242 565 13 15

E-Posta: guestrelation@clubkastalia.com.tr

Adres: Konaklı Mah. Mustafa Kemal Bulv. No: 64 07490 Konaklı/Alanya/Antalya/Türkiye

Mevzuat, teknoloji ve ticari değişikliklere bağlı olarak yukarıda yer alan hususlarda değişiklik olabileceğinden, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

COVİD-19 için aldığımız önlemleri biliyor musunuz?
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam